Gołębie na ślub

Kontakt


Ciekawostki

Gołębiowate - rodzina ptaków z rzędu gołębiowych. Obejmuje w większości gatunki związane z drzewami, lecz występują również związane ze skałami i naziemne, zamieszkujące cały świat poza okolicami okołobiegunowymi. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

Linki