Gołębie na ślub

Galeria

Zamieszczone zdjęcia pokazuję gołębie z mojej hodowli.


Wypuszczenie gołębi na ślubie.

W locie.

Na gołębniku.

Lądowanie.

W locie.

Na dachu.

W locie.

Przed wypuszczeniem.

Wypuszczenie gołębi na ślubie.

Wypuszczenie gołębi na ślubie.

Ciekawostki

Gołębiowate - rodzina ptaków z rzędu gołębiowych. Obejmuje w większości gatunki związane z drzewami, lecz występują również związane ze skałami i naziemne, zamieszkujące cały świat poza okolicami okołobiegunowymi. Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

Linki